rucz
Header
Home E-shop Publications Šta možemo činiti kod povećanog zagađenja?

Šta možemo činiti kod povećanog zagađenja?

Letak

Stranice: 6

Jezici: bosanski

 Informacije o kvalitetu zraka u Zenici su dostupne na internet stranicama Grada Zenica i Hidrometerološkog zavoda FBiH. Šestomjesečni i godišnji izvještaji o zagađenju zraka mogu se naći u materijalima za Gradsko vijeće, a mjesečne biltene o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica, vode i zraka objavljuje Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

 

 

Your Cart:
0 Items Order Total: 0 €

0 Product
0 €From Photogallery

Select a Newsletter